Artvin 1 Şubesi

İSTİKLAL MARŞI ÖZGÜRLÜK VE BAĞIMSIZLIK YEMİNİMİZDİR.

İstiklal Marşı, özgürlük ve bağımsızlık yeminimizdir

Hürriyet ve istiklal yeminimiz İstiklal Marşı’nın TBMM’de millî marş olarak kabul edilmesinin üzerinden 102 yıl geçti. İstiklal Marşı, milletimizin, yenilmez, yorulmaz kararlılığıyla, silah üstünlüklerine ve kaba güçlerine güvenerek bizi dize getireceklerine inanan işgalci devletlere karşı tarihsel meydan okuyuşudur.

İstiklal Marşı, milletimizin varoluş manifestosu; millî mutabakat metni, evrensel bir istiklal, özgürlük ve direniş yeminidir. İmanıyla zalimlere, sömürgecilere, emperyalistlere direnme, dahası dersini verme iradesinin özlü öğretisini içeren veciz bir metindir, İstiklal Marşı, varlık temellerimizi, esaslarımızı, amaç ve idealimizi aşkın bir dille ifade eden tarihsel manifestodur.

İstiklal Marşı’nda istiklal harbimizin amaç ve anlamı, istiklali için her zorluğa katlanan milletimizin ruh kökleri, karakter kodları, varlık şartı, hayatının gayesi, imanı, ahlakı, asla teslim olmaz özgür iradesi, hürriyet aşkı ve ‘Allah Allah’ nidalarıyla gözünü kırpmadan ölüme koşan bir milletin tarih yazan haykırışı, sesi, seslenişi vardır. İnsanın kanını tutuşturan veciz söz ve satırları, tesirli imge ve deyişleri, büyülü ses düzeni ve akışı, gittikçe yükselen heyecan dalgasına uygun ritmi, aruzu, ölçüsü, onu şiir olarak da erişilmez bir yere taşımaktadır.

Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı’nı, milletin aşkını, acısını, heyecanını kalbinde duyarak Taceddin Dergâhı’nda yazmıştır. Akif, sarsılmaz imanı, ümit dolu heyecanı, sağlam karakteri, olgun şahsiyeti, yorulmak bilmeyen çalışma azmi, dürüstlüğü, bilgisi, söz söyleme kudreti ile müstesna bir öncü şairdir. Onun benlik ve kimliği, adına konuşup haykıracak ölçüde milleti ile kaynaşmış, his, hayal ve düşüncesi milletimizle bütünleşmiştir.

İstiklal Marşı, bizim için sadece törenlerde okunan bir şiir değildir. Eğitim-Bir-Sen olarak, İstiklal Marşı’nın, milletimizin tarihsel bakış ve duruşunu tanımladığı kadar, gelecek kuşakların onur, gurur ve bağımsızlığına da ilham verdiğinin/vereceğinin bilincindeyiz. İstiklal Marşı’nı ve Akif’i iyi anlamalı, istiklal meşalesini bilgiyle, ilimle, eğitimle, erdem ve güzel ahlakla, başarıyla nesilden nesile taşımaya devam etmeliyiz, devam edeceğiz.

“Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın.../ Kim bilir, belki yarın… belki yarından da yakın.”

İstiklal Marşı’nın Meclis’te millî marş olarak kabul edilişinin 102. yılında, Millî Mücadele şehitlerimizi ve Millî Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u rahmet ve minnetle anıyoruz.